Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Vores persondatapolitik

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores forskellige tjenester. Hos DBI IT prioriterer vi datasikkerhed højt, og i det følgende kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du anvender vores hjemmeside.

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

DBI IT A/S
CVR-nr. 36391863
Kvæsthusgade 5F
1251 København K

Hvornår registrerer DBI IT personoplysninger?

DBI IT registrerer tre typer oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside, bestiller dataleverancer mv.:

 • Personoplysninger, som du selv indtaster, når du f.eks. skal tegne et abonnement på vores ydelser, have en adgangskode, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, ønsker at blive kontaktet af os mv.
 • Teknisk information såsom din IP-adresse, detaljer om de undersider, du besøger på vores hjemmeside, hvilken browser du bruger til at få vist vores hjemmeside Se også vores Cookiepolitik.
 • Oplysninger, der er nødvendige for at underskrive dokumenter, herunder underskrift, certifikater og autorisationer.

Der er tale om almindelige personoplysninger i lovgivningens forstand. DBI IT registrerer ikke personfølsomme oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som DBI IT indsamler, kan være:

 • Navn
 • Firmaadresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Stilling
 • Loginoplysninger

Herudover teknisk information om din færden på vores websites, det vil sige din IP-adresse, detaljer om de undersider, du besøger på vores hjemmeside, hvilken browser du bruger til at få vist vores hjemmeside.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Hvis din arbejdsgiver har tegnet abonnement på vores ydelser, er det på denne baggrund, vi indhenter dine personoplysninger. Hvis du blot har ønsket at modtage vores nyhedsbrev eller bedt os om at kontakte dig, er det derfor, vi modtager dine persondata. DBI IT behandler disse oplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Vi bruger også personoplysninger til at udsende vores nyhedsbreve og derudover til at sende driftsrelaterede beskeder til vores brugere, hvis der f.eks. er planlagt nedetid, eller hvis vi har driftsproblemer.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi skal have et retligt grundlag for at behandle dine personoplysninger, og det vil være et af følgende retsgrundlag:

 • For at kunne levere serviceydelser til dig i henhold til den indgåede abonnementsaftale med din arbejdsgivervirksomhed (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • For at forfølge vores legitime interesse i f.eks. at kunne forstå, hvordan du bruger vores serviceydelser og vores hjemmeside med det formål at optimere og videreudvikle vores serviceydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Indhentet samtykke til f.eks. at sende dig nyhedsbreve og til at kunne bruge statistiske cookies på vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)

DBI IT’s videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand, medmindre du specifikt har samtykket til det. DBI IT hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

DBI IT kan dog videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller DBI IT bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Tredjelande

DBI IT overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Behandling hos tredjepart

DBI IT kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af webhosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af DBI IT til at behandle dine personoplysninger på DBI IT’s vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

DBI IT forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Opbevaring af personoplysninger

DBI IT opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

DBI IT bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. DBI IT har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til os. Se kontaktdetaljer nedenfor.

 • Indsigtsret: Du har ret til at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i det omfang, du ikke allerede er bekendt hermed. Du vil også kunne se disse oplysninger på dit GDPR-kontrolpanel under ”Min profil” på hjemmesiden.
 • Ret til berigtigelse: Du har til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet uden unødigt ophold efter, at du har anmodet om det.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, førend vi efter vores almindelige procedurer vil slette dine oplysninger.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at få transmitteret (dataportabilitet): Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Tilbagekaldelse af samtykke: Såfremt vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du kan altid kontakte os (se nedenfor) for yderligere information om, hvordan du tilbagekalder et samtykke.
 • Du kan tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve enten i de e-mails, du modtager fra os eller fra dit GDPR-kontrolpanel under ”Min profil” på hjemmesiden.
 • Du kan tilbagekalde dit samtykke til brug af statistiske cookies fra dit GDPR-kontrolpanel under ”Min profil” på hjemmesiden.
 • Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen på et andet retsgrundlag. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

Klageret

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler dine oplysninger til er du velkommen ti at kontakte os.

Du har også ret til at indgive klage til Datatilsynet. Tilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Vil du ændre dine oplysninger

Skriv til support@dbi-it.dk og angiv Persondatapolitik i emnefeltet, hvis du ønsker, at vi skal rette, ændre eller slette personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, du tidligere har afgivet.

DBI IT’s brug af cookies

Vi har begrænset brugen af cookies på hjemmesiden, men helt undgå cookies kan vi ikke. Læs mere i vores Cookiepolitik.

Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder sig retten til at ændre denne politik i forbindelse med ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Siden er opdateret juni 2024.